Reinforcing Steel

VANIR EHF.

HÖNNUN  RÁÐGJÖF  FRAMKVÆMDIR

Veitum alhliða ráðgjöf við framkvæmdir. 
Hönnun, hönnunarstjórnun, byggingarstjórnun, almenn verkefnastjórnun, áætlunargerð, verklýsingar, yfirsýn sem húsasmíðameistarar, tökum að okkur eftirlit og ástandsskoðanir mannvirkja.

Building Plan

HÖNNUN

HÖNNUNARSTJÓRNUN

Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé faglega unnin og mannvirkið standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim enda hafi verið fylgt að fullu uppdráttum hönnuðar, verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum starfsvenjum. Hönnuðir skulu árita uppdrætti sína eigin hendi og þannig staðfesta ábyrgð sína.

SKIPULAGSRÁÐGJÖF

Aðal- & deiliskipulag

Vanir skipulagsráðgjafar veita ráðgjöf í skipulagsmálum, hvort sem um er að ræða vinna við gerð á breytingum aðalskipulags eða deiliskipulags, við nýtt deiliskipulag, framkvæmdaleyfi eða aðstoð við gerð ábendinga og athugasemda á auglýstu skipulagi.

Urban Planning
plans

BYGGINGARSTJÓRNUN

FRAMKVÆMDIR

Vanir byggingarstjórnun,
byggingarstjóri er faglegur fulltrúi eiganda við mannvirkjagerð og starfar í umboði hans samkvæmt skriflegum ráðningar- eða verksamningi við eiganda. Byggingarstjóri skal gæta réttmætra hagsmuna eiganda gagnvart byggingaryfirvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að mannvirkjagerðinni koma. 

EFTIRLIT & ÁSTANDSSKOÐUN

FRAMKVÆMDIR & HEIMILI

Vanir sérfræðingar, taka að sér eftirlit & verkstýringu við verklegar framkvæmdir, vinna ástandsskýrslur íbúðar- og atvinnuhúsnæðis og vinna við gerð kostnaðaáætlanir & verklýsingar.
Úttektir á stöðu fjölbýlishúsa og viðhaldsþörf.

Electrical Inspectors
Cabinet Maker

HÚSASMÍÐAMEISTARAR

FRAMKVÆMDIR

Iðnmeistari ber ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að þeir verkþættir sem hann tekur að sér séu í samræmi við viðurkennda verkhætti, samþykkta uppdrætti, verklýsingar og ákvæði laga um mannvirki og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim.

LUK/GIS

Þetta snýst um nákvæmni

Vanir landupplýsingum, sérfræðingar á sviði landupplýsinga. Við veitum ráðgjöf á þessu sviði.

LUK_svart.png
 
9999.png

UM OKKUR

Vanir ehf. sinnir verkefnum á borð við hönnun húsa, teikningu byggingarlausna, uppfærslum á gagnagrunnum / landupplýsingakerfum, byggingarstjórnun og annari byggingarfræðilegri ráðgjöf.
Rekstrarformið er einkahlutafélag (.ehf) fyrir rekstur teiknistofunar undir nafni Vanir.

Fyrri verkefni og reynsla er víðfemd. Þar má nefna hönnun húsa, teiknun séruppdrátta, byggingareftirlit, ástandsskoðanir og skýrslur, uppfærslur landupplýsingakerfa og gagnaskráning, kortavinna aðalskipulags, deiliskipulagsvinnu og breytingar á bæði aðal- og deiliskipulagi.

Vanir tekur vel á móti þér og er vel í stakk búin að takast á við flest verkefni.

Viðurkenningar

Viðurkenning fyrir hönnun upplýsingakerfis á sviði mannvirkjahönnunar í Horsens, Danmörk.

Umhverfisviðurkenning 2009 fyrir hönnun íþróttamannvirkis í Kópavogi.

Vanir ehf.

Glaðheimar 22, 104 Reykjavík

Kt.: 500707-1270

 

STARFSMENN

VÍFILL BJÖRNSSON

Byggingarfræðingur

Löggiltur mannvirkjahönnuður

+Hönnunarstjóri

Byggingarstjóri

Skipulagsráðgjafi

Húsasmíðameistari

GUÐRÚN GUÐGEIRSDÓTTIR

Innanhúsarkitekt

 

HAFA SAMBAND

(354) 820 5883

  • Facebook